Гарантирана заетост

При услугата „Гарантирана заетост“, „Управление БГ“ гарантира на всеки собственик заетост на имота му минимум 11,5 месеца годишно. При неспазване на ангажимента си, фирмата дължи неустойка в размер на половината от месечния наем, пропорционално за всеки ден незает период.

Таксата по управление в този вариант е 10% от месечния наем. Цената на имота трябва да бъде съобразена с пазарната обстановка.

 

Управление БГ ООД поема писмени гаранции за:

[iconlist icon=“check“]

  • Състоянието на имота
  • Липса на консумативни задължения
  • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
  • Плащане на наема към собственика в тридневен срок след получаването му от наемателя
  • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
  • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
  • Инспекции на имота
  • Най-ниската такса управление на пазара – 10%

[/iconlist]

Научи повече… Cвържи се с нас

[one_half_last]

Обади ни се сега!