7 изключително важни въпроса при ползване на Управляващо дружество

Въпрос #1: От колко време е Вашата компания в бизнеса с управление?

Вие ще имате най-голяма полза, когато наемате фирма с богат опит в конкретен аспект на управлението. И докато много дружества се опитват да предоставят услуги в пълната гама от продукти на управление, често също така управляват бизнес – като хотел, туристически комплекс, офис сгради, апартаменти за нощувки или имат компания и събират такси изключително за поддръжка и ремонт. Като цяло, най-пълно вниманието и достъпни такси ще идват от фирми, които стриктно се концентрират върху управлението и отдаване под наем само в една ниша. Каква е нашата ниша? Ние управляваме:

  • само жилищни имоти,
  • само в София,
  • само на дългосрочни наематели с договор за минимум 1 година.

Въпрос #2: Съгласни ли са да Ви позволят да се срещнете с персонала, с който потенциално ще работите?

Когато срещнеш хора, които потенциално биха могли да управляват Вашата собственост, те откриват своите личности и по-важното, започва развитие на взаимоотношения. Не са вече просто имена. Вместо това, те стават хора, надеждни партньори, на които разчитате за да постигнете целите си.

Въпрос #3: Как Вашата компания поддържа обучението?

Обучението осигурява на персонала на компанията за управление, възможност да остане на върха, според най-новите правила и тенденции на отрасъла, също подпомага поддържането на стабилни бизнес практики. То ще ви гарантира, че бъдещите служители и мениджъри са готови да следват ценностите на компанията.

Въпрос #4: Какво практикува Вашата компания, за да ви осигури ефективна комуникация?

Комуникацията играе важна роля в успешното управление на всяко ниво. Независимо дали е между компанията и служителя, собственика и компанията или служителя и наемателя. Като клиенти, трябва да сте сигурни, че комуникационния канал осигурява разглеждане на въпросите незабавно. В допълнение, системата за проследяване и проверка трябва да работи, за да се идентифицират, когато и където проблемите не са решени.

Въпрос #5: Какви са таксите за ползване на услугите ви?

Представители на компанията за управление трябва винаги да бъдат предварително ясни за таксите, които ще получават. Те не трябва да зависят от пазарната конюнктура, а да бъдат твърди и добре разяснени.

Въпрос #6: Какви са гаранциите и ангажиментите на дружеството за управление относно услугата, която ползвате?

Вашата компания поема ли ПИСМЕНИ гаранции относно услугите, които Ви предоставя? Гаранциите им ясни ли са или мъгливи? Ще ви дам пример: Управление БГ писмено гарантира постоянна заетост на имота Ви.

Въпрос #7: Ясни ли са отговорностите на дружеството за управление при неизпълнение на поетите ангажименти?

Ще получите ли финансова неустойка ако гаранциите на компанията Ви не бъдат изпълнени или имате гаранции само на хартия?Обади ни се сега!