2house-home-apartment-png-favpng-bziWvLx49sL71B6860N2fFCZ7

Стандартно управление

При услугата „Стандартно управление“, собственика има възможност да определи цената на имота, дори тя да е завишена спрямо пазарната. В такъв случай, „Управление БГ“ не може да поеме гаранция за заетост, но всички останали ангажименти са в сила от страна на фирмата.

Таксата за управление в този вариант е 12% от месечния наем, в случаите когато имота е зает.

 

Управление БГ ООД поема писмени гаранции за:

 

  • Състоянието на имота
  • Липса на консумативни задължения
  • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
  • Плащане на наема към собственика в тридневен срок след получаването му от наемателя
  • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
  • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
  • Инспекции на имота

Често задавани въпроси

Ние предлагаме най-ниската такса управление на пазара – само 12% от месечния наем.

Пример:  Договорен наем 500лв./ месец. – 60лв (12% такса обслужване) = 440лв чиста сума за получаване

Управление БГ писмено гарантира за имота Ви. Предоставя Ви се договор, където се описва всяка точка по която фирмата ни гарантира за поетите ангажименти.

Услугите включват списък с 35 анагажимента за които се грижим. Част от тях са: Проверки на плащания, Инспекции на състоянието на имота, Комуникация с домоуправители и касиери, Казуси с комунални дружества, вкл. надписани сметки, жалби, молби, Контрол по ремонти и поддръжка и още много

Относно коректността на компанията, можем да гарантираме с цифри: в рамките на последните 10 години УПРАВЛЕНИЕ БГ ООД работи с над 800 клиента.

Как можем да помогнем?

Искате ли допълнителна консултация относно тази услуга

Въпреки че живея в София, съм поверил апартаментите си на „Управление БГ“ и по този начин разполагам с време и спокойствие, което е важно за мен. Препоръчвам услугите им.

Мирчо Миланов

........Искате консултация по тази услуга?