Ани ВолодиеваAdministrator

УПР_кв_017

Притежаваща отличната компютърна грамотност, както и с хъса си за работа, Ани се првърна в незаменима част от Управление БГ. За повече от 5 години, доказа коректно и дисциплинирано отношение към задълженията си

contact details

02 423 3607

Social Profiles