Като част от екипа ни , Боряна е човека натоварен с правните функции между фирмата и задължените лица. Само благодарение на неоспоримите й професионални качества, ние в Управление БГ можем да сме спокойни за правно издържаните документи и безпроблемното решаване на казуси.

contact details

02 423 3607

Social Profiles