Георги има нелесната задача да се справя с казуси, свързани с наемателите и техните нужди. С опита и дисциплинираното си поведение, вдъхва спокойствие в разрешаването на проблеми, свързани с експлоатирането на всеки апартамент. Част от екипа е от 4 години, като за този период, голяма част от наемателите, желаят да продължат или подновят отношенията си с Управление БГ.

contact details

Social Profiles