Георги Веселинов  акаунт мениджър в Управление БГ.

В качеството си на един от най-старите кадри работещи с наематели е
ангажиран със стопанисването и грижата на портфейл от над 300 апартамента.
Той и екипа му са натоварени с нелеката задача да се справят ежедневно с
казуси, свързани с наематели и техните нужди. Опитът му дава чувство за
увереност и спокойствие. Част от екипа е от 2016г. Владее свободно английски
език.

contact details

Social Profiles

Обади ни се сега!