Тодор ДаскаловOperative manager

Тодор е екипа на Управление БГ от 6 години. Част от ангажиментите му са, да организира работния процес на колегите си, както и контрагентите, с които фирмата има отношения. Голяма част от собствениците на имоти му се доверяват, заради прямото и честно отношение спрямо тях

contact details

0889722387

Social Profiles