Калин е най-новия служител в компанията, но напредва със страхотни темпове и вече 1 година доказва желанието си за развитие в Управление БГ. През цялото време се усъвършенства в комуникацията си с наемателите и тяхното безпроблемно пребиваване в имотите.