Искам да изразя благодарност към целия екип и най-вече лично на г-н Радостин Балдев и г-ца Светлана Евгениева за успешното управление на моите имоти, в течение на последните 5 години. Грижите за имоти на хора като мен, които постоянно живеят в чужбина, имат много по-голяма цена от непроменените до днес такси. Наред с тази повече от "честна база" на взаимно договаряне, Вие изпълнявахте с все по-голяма компетентност почти всички обещани предимства - стриктното получаване на месечния наем, плащането на консумативите, постоянната заетост, уреждането на данъчни и застрахователни и т.н. Нещо повече, в интерес на наемодателя Вашият екип се натовари не веднъж с решаването на непредвидени проблеми, далече превишаващи рамките на договора. Благодаря Ви особено за никъде не вписаното отношение на коректност и толерантност. И за в бъдеще пожелавам успех във вече забележимо напредналото развитие на Вашата Фирма

Божидара Хайн