Стандартно управление

При услугата „Стандартно управление“, собственика има възможност да определи цената на имота, дори тя да е завишена спрямо пазарната. В такъв случай, „Управление БГ“ не може да поеме гаранция за заетост, но всички останали ангажименти са в сила от страна на фирмата. Таксата за управление в този вариант е 10% от месечния наем, в случаите когато имота е зает.
Управление БГ ООД поема писмени гаранции за:

  • Състоянието на имота
  • Липса на консумативни задължения
  • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
  • Плащане на наема към собственика в тридневен срок след получаването му от наемателя
  • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
  • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
  • Инспекции на имота