Фиксиран наем

Най-новата услуга от „Управление БГ“ е уникална за България. Тя осигурява постоянен доход на собствениците, независимо дали в имота има или няма наематели.
Услугата „фиксиран наем“ е перфектна за собственици, които желаят да получават наема на имота си на фиксирано число и без промяна на стойността му за срока на договора.
Управление БГ ООД поема писмени гаранции за:

  • Състоянието на имота
  • Липса на консумативни задължения
  • Плащане към домоуправителя на етажната собственост
  • Плащане на наема към собственика на фиксирана дата, уточнена в договора
  • Пълно отстраняване на щети, причинени от наематели
  • Актуализация на наемната цена спрямо пазарната обстановка
  • Инспекции на имота