Екатерина Добрева

Мнението ми за фирма Управление БГ е отлично. Изключително коректен и добросъвестен партньор при управление на имоти. По всяко време мога да разчитам на тяхната компетентна и професионалана консултация. Ежемесечно получавам справки и постъпления по сметката си. Заедно печелим!