Краси Карчев

Краси Карчев

За времето от почти пет години – период в който ползвам услугите на „Управление БГ“ не съм срещнал нищо друго освен подчертан висок професионализъм, съпричасност към всеки проблем (дори да не е пряко свързан с основната им дейност). Трудно можете да си представите толкова стойностен екип, който да работи с усмивка, лекота и със „скоростта на светлината“. За „Управление.бг“ не съществуват изрази от рода – „това не може да стане“, „елате утре“, „трябва да помислим“ и други любими фрази на бюрократите. Благодаря! Благодара и весели празници!
С уважение Краси К.