За нас

 

 

Ние сме голям и опитен екип от професионалисти в управлението на имоти. Всеки в компанията е натрупал голям брой години в развитието на услугата, която набира все-по голяма популярност сред собствениците на имоти.

За последните над 12 години, доверието на клиентите ни не е спирало да расте, като в момента управляваните индивидуални жилищни имоти в София надхвърлят 800 към 2022 година.

Екипът ни се е сблъсквал с хиляди казуси, които са били безценни за цялостното израстване на фирмата.

Всеки в компанията е натрупал голям брой години в развитието на услугата.

Нашия Екип