Наемателите в София стават все по-коректни

В последните години наемателите стават все по-коректни спрямо опазването на чуждото имущество, което използват. В София например се наблюдава значително висок процент на наемателите, които отстраняват сами причинените от тях щети в жилищата, в които живеят под наем. За тази положителна тенденция съобщават експертите на Управление БГ – първата у нас компания, която носи отговорност за наемателите в управляваните от нея жилища. По техни данни, групата потребители, чийто манталитет се променя в положителна посока, е 80%, като процентът е изчислен на база общия брой управлявани жилищни имоти от компанията – 800.

Самостоятелното поправяне на причинените щети е по-лесният и евтин вариант

Макар и малък брой наематели да попадат в категорията “некоректни”, безспорен факт е, че тях все още ги има. Това са хора, които смятат, че някой друг е длъжен да отстрани причинените от тях щети. Забравят преди всичко, че новите наематели също биха искали да се насладят на чисто и уютно за живеене място. От компанията коментират, че вариантите за справяне с некоректни наематели са два – доброволно премахване на причинените от тях щети или уреждане на спора по съдебен ред.

В идеалния случай наемателите се съгласяват да приведат жилището във вида, в който са се настанили, поемайки инициативата сами да ремонтират нужното. Това е много по-лесният и евтин вариант и за двете страни. В крайна сметка, Управление БГ носи отговорност за имотите, които управлява и в случай на необходимост, извършва ремонт на жилището. Обикновено той излиза доста скъпо, тъй като при ангажирането на строителна фирма за извършването на дребни ремонти разходите са доста високи.

За щастие, едва около 20% от наемателите на Управление БГ са некоректни. Тенденцията, която се наблюдава, е към значителното им намаляване, категорични са от компанията.

Сертификат “Коректен наемател” – признанието, което “отваря врати”

Поемането на ангажимент за опазване на чуждото имущество, когато става въпрос за обитаване на жилище под наем, е преди всичко морален дълг, а след това идва законът. Наемателите, които се сдобиват с апартамент, управляван от Управление БГ, имат грижата да опазват чуждата собственост, а в случай че причинят някакви щети през годините, те се задължават да ги отстранят, преди да го освободят. Такава е и нормалната търговска практика в областта на бизнеса с управлението на имоти под наем.

Сред успешните практики в дейността на Управление БГ се нарежда и признанието за коректен наемател, което компанията издава на заслужилите го. Сертификат “Коректен наемател” получава всеки, който във времето, в което е обитавал отдаденото му под наем жилище, е бил грижовен стопанин. По този начин, освен че компанията изразява благодарността си към наемателите, значително подобрява шансовете им да намерят нова квартира, в случай че се налага да освободят по каквито и да било причини досегашната си.Обади ни се сега!