Фиксиран наем

Най-новата услуга от "Управление БГ" е уникална за България. Тя осигурява постоянен доход на собствениците, независимо дали в имота има или няма наематели.

Виж повече

Гарантирана заетост

При услугата "Гарантирана заетост", "Управление БГ" гарантира на всеки собственик заетост на имота му минимум 11,5 месеца годишно.

Виж повече

Стандартно управление

При услугата "Стандартно управление", собственика има възможност да определи цената на имота, дори тя да е завишена спрямо пазарната.

Виж повече

Управление на имоти

Достъпни услуги и продуктивен подход към наемателите, собствениците и управлението на жилищни имоти в цяла София, по нормите на най-добрите световни практики в бизнеса.

Нашата концепция

За почти всеки собственик, контролирането на баланса между приходи и разходи е основна грижа. Свързаните с щети от наематели, ремонти и поддръжка разходи нарастват до все по-големи суми, сега имаме работа с повече проблеми, отколкото някога преди.

Ние разработваме стратегии, които Ви помагат:

 • Увеличаване на доходната стойност на имота, с придържане към дълготрайно финансово планиране.
 • Затвърждаване на събираемостта на наемите и режийните.
 • Запазване на достижими наемни вноски за Вашите кандидати.

Експертно Управление – Подкрепено от най-неоспоримите гаранции в отрасъла

Какво гарантираме?

 • Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот;
 • Сигурна финансова възвръщаемост;
 • Гарантирана заетост на имота
 • Стриктно получаване на месечния наем
 • 100% Гаранция за плащане консумативите на имота от наемателите;
 • Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;
 • Възможност за застраховане на имота с големи отстъпки;
 • Най-ниската такса управление на пазара - 8%.
 • Ние възнамеряваме да Ви уверим, че бизнес връзката Ви с нас ще е най-добрата, която сте преживявали.