Управление на имоти

Достъпни услуги и продуктивен подход към наемателите, собствениците и управлението на жилищни имоти в цяла София, по нормите на най-добрите световни практики в бизнеса.

Нашата концепция

За почти всеки собственик, контролирането на баланса между приходи и разходи е основна грижа. Свързаните с щети от наематели, ремонти и поддръжка разходи нарастват до все по-големи суми, сега имаме работа с повече проблеми, отколкото някога преди.

Ние разработваме стратегии, които Ви помагат:

 • Увеличаване на доходната стойност на имота, с придържане към дълготрайно финансово планиране.
 • Затвърждаване на събираемостта на наемите и режийните.
 • Запазване на достижими наемни вноски за Вашите кандидати.

Експертно Управление – Подкрепено от най-неоспоримите гаранции в отрасъла

Какво гарантираме?

 • Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот;
 • Сигурна финансова възвръщаемост;
 • Гарантирана заетост на имота
 • Стриктно получаване на месечния наем
 • 100% Гаранция за плащане консумативите на имота от наемателите;
 • Редовна актуализация на наема спрямо пазарните условия;
 • Възможност за застраховане на имота с големи отстъпки;
 • Най-ниската такса управление на пазара – 8%.
 • Ние възнамеряваме да Ви уверим, че бизнес връзката Ви с нас ще е най-добрата, която сте преживявали.