Какво предствлява услугата упраление на имот- 35 Неща които правим за Вас

Решаващата роля на мениджъра на Вашия имот. Какво представлява услугата?

Това е списък с  35 действията, съвкупността от които ние наричаме „Управление на имот”:

 1. Приемане на обаждания.
 2. Извършване на справки.
 3. Проверки на сметки.
 4. Разговори с наемателя.
 5. Проверки на плащания.
 6. Инспекции на състоянието на имота.
 7. Проверка на броя на ползващите имота лица.
 8. Изготвяне на списък с резултати от инспекциите.
 9. Изготвяне на препоръки към наемателите.
 10. Изготвяне на предупреждение за прекратяване на договора.
 11. Правене на снимки.
 12. Проверки по сигнали на наематели за проблеми.
 13. Проверки по сигнали на съседи, за проблеми с наемателите, срещи и разговори със съседите.
 14. Комуникация с домоуправители и касиери.
 15. Решаване на казуси с повредени уреди, мебели и инсталации.
 16. Справяне с възражения на наемателите относно плащанията, които дължат.
 17. Застрахователни събития – установяване, уведомяване на застрахователното дружество, извършване на оглед, съхраняване на документацията.
 18. Казуси с комунални дружества, вкл. надписани сметки, жалби, молби.
 19. Контрол по монтаж на уреди.
 20. Контрол по ремонти и поддръжка.
 21. Предоставяне на необходима информация, както на собственика, така и на наемателя.
 22. Изготвяне на протоколи при напускане на наематели.
 23. Приемане на имота и подготовка за отдаването му под наем.
 24. Осигуряване на достъп за огледи.
 25. Провеждане на огледи с агенти за имоти.
 26. Преговори с потенциални наематели.
 27. Подбор и преценка на наемателите.
 28. Преглед на съпътстващите документи.
 29. Подписване на договор за наем.
 30. Издаване и предаване на наемателя на приходно-разходни документи за наема.
 31. Издаване, получаване и съхраняване на фактури, свързани с имота.
 32. Определяне на справедливата пазарна цена / актуализиране на наема / при преподписване на договора.
 33. Изготвяне на план и бюджет за подобрения и реконструкции по имота, с цел увеличаване на доходността.
 34. Изпращане на доклади и отчети на собственика.
 35. Поддържане и попълване на онлайн информационен регистър за имота.

И разбира се  на 36-то място е коректното отношение към Вас. Доверете ни се!Обади ни се сега!